Wondershare PDFelement

Łatwość edytowania! Oprogramowanie ze specjalnymi narzędziami pozwalającymi na edytowanie, łączenie, transformację i organizację plików w formacie PDF z wielką łatwością.

Pobierz Zakup

Edytowanie

OCR

Konwertowanie & Tworzenie

Formularze

Kompletne narzędzia do edycji i konwersji plików PDF

Edycja

Szybkie i proste edytowanie dokumentów PDF włącznie ze skanami, bez odszukiwania plików źródłowych.

Tworzenie

Konwersja lub skan wielu różnych formatów do pliku PDF, który może być odtworzony na dowolnym urządzeniu i bez specjalnych programów.

Konwersja

Konwertowanie dokumentów PDF do Microsoft Word, Excel czy Power Point bez utraty fontów i formatowania.

Uproszczone recenzowanie i podpisywanie

Komentowanie

Recenzje i zaznaczanie elementów w pliku PDF dzięki kompletnemu zestawowi narzędzi.

Recenzje

Uzyskiwanie informacji zwrotnych i pozwalanie uczestnikom na czytanie i komentowanie dodanych uwag w pliku PDF.

Podpisywanie

Określenie przepływu podpisów i przesyłanie dokumentów PDF do podpisania przez innych.

Przetwarzanie formularzy i uzyskiwanie przydatnych informacji

Tworzenie formularzy jednym kliknięciem

Przekształcenie nie wypełnialnych formularzy stworzonych w Wordzie, Excelu lub innych prgramie na edytowalne formularze gotowe do wypełnienia.

Edytowanie formularzy

System przeciągania i upuszczania do stworzenia formularzy PDF lub internetowych. Możliwość dodawania pól tekstowych, przycisków i wielu innych.

Zbieranie danych

Konwertowanie dokumentów PDF do Microsoft Word, Excel czy Power Point bez utraty fontów i formatowania.

Ochrona dokumentów

Hasła i pozwolenia

Kontrola dostępu do plików PDF poprzez dodanie ochrony hasłem lub blokady kopiowania, drukowania czy zmiany tekstu.

Redagowanie informacji

Permanentne usuwanie poufnych informacji, włącznie z tekstem i ilustracjami.

Dodawanie podpisu elektronicznego

Dodawanie certyfikowanego podpisu elektronicznego w celu sprawdzania autentyczności i poprawności dokumentu.

Więcej wspaniałych cech

KOMENTOWANIE

Dodawanie notatek i tworzenie niestandardowych znaczków. Pogrubienie, podkreślenie i zaznaczenie tekstu.

Ochrona haseł

Ustawienie haseł i zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem i zmianami w pliku zapisanym w formacie PDF.

cyfrowy podpis

Stworzenie spersonalizowanego i zaszyfrowanego cyfrowego podpisu, który można użyć szybko w tego typu plikach.

wyodrębnianie

Wyodrębnienie specyficznych stron z dokumentu w celu stworzenia nowego pliku PDF wedle potrzeby.

scalanie i dzielenie

Łączenie wielu formatów plików, takich jak Word, Excel i PDF lub oddzielanieh dużych plików PDF.

redagowanie

Stałe usuwanie wrażliwych tekstów i zdjęć z dokumentów w formacie PDF.

nagłówki i stopki

Zorganizowane i profesjonalne przechowywanie plików PDF z niestandardowymi nagłówkami i stopkami.

wstawianie i zastępowanie

Wstawianie nowych stron do PDF lub zastępowanie istniejących stron innymi plikami w formacie PDF.

Więcej informacji, o tym jak używać oprogramowania, znajduje się na stronie internetowej producenta.